ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η ομάδα μας αποτελείται από μια ευέλικτη ομάδα μηχανικών υψηλής κατάρτισης που παρέχουν εξειδικευμένες γεωτεχνικές υπηρεσίες, από γεωτεχνικές έρευνες & μελέτες έως ανάλυση κινδύνου & υπηρεσίες συμβούλου.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Προσφέρουμε μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο γεωτεχνικό τομέα, προς τους Πελάτες μας που αποτελούνται από επενδυτές, κατασκευαστικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία μελετών και το δημόσιο, μέσω ενός εξειδικευμένου, σχετικά μικρού και εξαιρετικά ευέλικτου σχήματος.

Συνεργαζόμενοι στενά με τους Πελάτες μας, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τις λύσεις όσο το δυνατόν πιο απλές, εστιάζοντας στους στόχους τους, παραμένοντας διαθέσιμοι στις ερωτήσεις τους σχετικά με τις γεωτεχνικές διαδικασίες και ενημερώνοντάς τους σχετικά με τη σημασία του αντικειμένου εργασίας μας.

  • Γεωτρήσεις
  • Επιτόπιες δοκιμές
  • Εργαστηριακές δοκιμές
  • Γεωφυσικές έρευνες
  • Γεωλογική χαρτογράφηση

ΕΡΕΥΝΑ

  • Θεμέλια
  • Υποστήριξη εκσκαφής και σταθεροποίηση πρανών
  • Βελτίωση εδάφους
  • και άλλα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η παρουσία μας στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα και την έγκαιρη παράδοση των επιβλεπόμενων εργασιών.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η τεχνική μας υποστήριξη δεν τελειώνει με την παράδοση των μελετών και συνοδευτικών σχεδίων ή την ολοκλήρωση ενός Έργου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς και γεωλόγους, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της εδαφομηχανικής και της τεχνικής γεωλογίας και μπορεί να συνεισφέρει σε οποιοδήποτε στάδιο ενός έργου Υποδομής, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την κατασκευή και λειτουργία.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας, ως επιτυχία ορίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων ενός Έργου σε στενή συνεργασία με τον Πελάτη, δίνοντας έμφαση στην επίτευξη του στόχου του με δέσμευση για εφαρμογή επιστημονικά ορθών πρακτικών με τεχνικο-οικονομικά κριτήρια.

Είμαστε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι υποστηρίζουμε τα έργα χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εφαρμόζουμε μία «πράσινη» πολιτική στις δραστηριότητες του γραφείου μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Από τότε που ξεκινήσαμε το 2018 είχαμε τη χαρά να είμαστε μέρος μιας ευρείας σειράς έργων.

Τα τελευταία 5 χρόνια, έχουμε ολοκληρώσει έργα σε πολλούς τομείς, ποικίλης κλίμακας και πολυπλοκότητας, παρέχοντας την τεχνογνωσία μας σε γεωτεχνικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

60

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ

15

ΑΙΟΛΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ

25

ΙΚΑΝΟ/ΝΟΙ
ΠΕΛΑΤΕΣ

17

ΗΛΙΑΚΑ
ΠΑΡΚΑ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ