ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

 

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς και γεωλόγους, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της εδαφομηχανικής και της τεχνικής γεωλογίας και μπορεί να συνεισφέρει σε οποιοδήποτε στάδιο ενός έργου Υποδομής, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την κατασκευή και λειτουργία.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας, ως επιτυχία ορίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων ενός Έργου σε στενή συνεργασία με τον Πελάτη, δίνοντας έμφαση στην επίτευξη του στόχου του με δέσμευση για εφαρμογή επιστημονικά ορθών πρακτικών με τεχνικο-οικονομικά κριτήρια.

Είμαστε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι υποστηρίζουμε τα έργα χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εφαρμόζουμε μία «πράσινη» πολιτική στις δραστηριότητες του γραφείου μας.

 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ