Σχετικά με εμάς

Η GEOTECHNICS είναι μια εταιρεία μηχανικών με έδρα την Αθήνα, η οποία προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της γεωτεχνικής μηχανικής. Η GEOTECHNICS ιδρύθηκε το 2018 από τον Ισίδωρο – Νικόλαο Σαραντίνο, και παρουσιάζει ένα χαρτοφυλάκιο έργων που εκτείνονται σε διάφορους τομείς (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θαλάσσια, οικιστικά, μεταφορικά κ. Η ομάδα GEOTECHNICS αποτελείται από μια ευέλικτη ομάδα υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών μηχανικών με σπουδές σε Ελληνικά και Βρετανικά Πανεπιστήμια, οι οποίοι έχουν κερδίσει την εμπειρία τους από διάφορα έργα υποδομής στην Ελλάδα, την Κύπρο, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η GEOTECHNICS μπορεί να εμπλακεί σε οποιοδήποτε στάδιο ενός έργου, παρέχοντας εξειδικευμένες γεωτεχνικές υπηρεσίες που κυμαίνονται από έρευνα και σχεδιασμό τοποθεσίας έως ανάλυση κινδύνου και συμβουλευτική.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Ισίδωρος - Νικόλαος Σαραντινός είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός (M.Eng.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) στη γεωτεχνική μηχανική από το ίδιο ίδρυμα. Από την αρχή της καριέρας του, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 έργα υποδομών, χερσαία και θαλάσσια, ποικίλης κλίμακας και πολυπλοκότητας, παρέχοντας υπηρεσίες μελετητή και συμβούλου στον τομέα της γεωτεχνικής μηχανικής. Από το 2018, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της GEOTECHNICS με έδρα την Αθήνα, απ’ όπου ηγείται μιας ευέλικτης ομάδας έμπειρων πολιτικών μηχανικών και γεωλόγων. Ως ενθουσιώδης μαραθωνοδρόμος στον ελεύθερό του χρόνο, το να τρέξει το «επιπλέον μίλι» για να παραδώσει ένα Έργο με επιτυχία, του έχει γίνει δεύτερη φύση.

Η φιλοσοφία μας

Η κύρια φιλοσοφία μας είναι να συνδυάζουμε επιστημονικά ορθές πρακτικές και τεχνικο-οικονομικές λύσεις σε κάθε Έργο στο οποίο συμμετέχουμε. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι δύο αρχές ενός επιτυχημένου σχεδιασμού είναι η ασφάλεια και η καλή σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας / απόδοσης / οικονομικής αποδοτικότητας.Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία μας, αναλύουμε την κάθε περίπτωση ώστε να παρέχουμε ασφαλείς λύσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα σχετικά πρότυπα με σκοπό τη διατήρηση του κόστους σχετικά χαμηλά.

Προσφέρουμε μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο γεωτεχνικό τομέα,

προς τους Πελάτες μας που αποτελούνται από επενδυτές, κατασκευαστικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία και το δημόσιο, μέσω ενός εξειδικευμένου, σχετικά μικρού και εξαιρετικά ευέλικτου σχήματος. Συνεργαζόμενοι στενά με τους Πελάτες μας, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τις λύσεις όσο το δυνατόν πιο απλές, εστιάζοντας στους στόχους τους, παραμένοντας διαθέσιμοι στις ερωτήσεις τους σχετικά με τις γεωτεχνικές διαδικασίες και ενημερώνοντάς τους σχετικά με τη σημασία του αντικειμένου εργασίας μας.

Τα έργα μας καλύπτουν πολλούς τομείς˙ από κτίρια κατοικιών και βιομηχανικές υποδομές έως λιμενικά έργα και σήραγγες, ωστόσο, μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει μεγάλο μερίδιο στο χαρτοφυλάκιό μας. Συμμετέχουμε με ενθουσιασμό σε έργα όπως αιολικά φωτοβολταϊκα πάρκα, έχοντας επίγνωση ότι εφαρμόζουμε την τεχνογνωσία μας σε κάτι που έχει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον (αειφορία, χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και κόστος συντήρησης).

Σε συνέχεια των παραπάνω, εφαρμόζουμε μια «πράσινη» πολιτική προσπαθώντας να μειώσουμε το αποτύπωμά μας τόσο στις εργασίες πεδίου όσο και αυτές του γραφείου. Είμαστε υπέρ των γεωφυσικών μεθόδων αντί για γεωτρήσεις, όπου αυτό είναι τεχνικά εφαρμόσιμο, ενώ προσπαθούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας του γραφείου και την εκτύπωση χαρτιού στο ελάχιστο.